Pojemnościowa Tomografia Komputerowa / Zastosowania

Zastosowania

Pojemnościowa tomografia komputerowa znalazła zastosowania w wielu gałęziach przemysłu, w których występują substancje różniące się przenikalnocią elektryczną. Wykorzystuje się ją w przemyle energetycznym i rafineryjnym oraz do badania transportu pneumatycznego materiałów sypkich. Z przeprowadzonych badań wynika, że metoda ta umożliwia również obrazowanie różnego rodzaju procesy spalania. W przypadku wizualizacji procesów spalania zmiany wartości pojemności są wywołane intensywnymi reakcjami chemicznych, więc obrazowane są obszary zjonizowanego gazu.